Kahoot signin

QUY ĐỊNH TÍNH PHÍ LƯU KHO

CHÍNH SÁCH LƯU KHO 1. Định nghĩa “Lưu kho hàng hóa” là chính sách dành cho tất cả Khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của Bee Order tại Việt Nam. 2. Quy định ...
Xem Chi Tiết

QUY ĐỊNH ĐẶT HÀNG

QUY ĐỊNH ĐẶT HÀNG • Hàng chỉ thật sự được đặt mua sau khi khách hàng đặt cọc. • Khách cọc từ 70 - 100% số tiền của đơn hàng. • Hàng về sau 5-7 ngày đối với kho Hà ...
Xem Chi Tiết

CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI - Khách hàng nhận hàng và khiếu nại (nếu có): Sau khi Quý khách nhận hàng, nếu phát hiện lỗi trên sản phẩm hoặc thiếu sót, vui lòng tạo khiếu nại để được xử ...
Xem Chi Tiết

CHÍNH SÁCH KIỂM ĐẾM

CHÍNH SÁCH KIỂM ĐẾM 1. Định nghĩa Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa nhận được trong kiện hàng nhận được từ Nhà cung cấp (NCC) với các sản phẩm ...
Xem Chi Tiết

CHÍNH SÁCH ĐÓNG HÀNG

A.CHÍNH SÁCH ĐÓNG KIỆN GỖ 1. Thông tin về dịch vụ Đóng gỗ là một hình thức đảm bảo an toàn đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển. 2. Hình thức đóng gỗ ...
Xem Chi Tiết

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG NỘI ĐỊA VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG NỘI ĐỊA VIỆT NAM 1. Định nghĩa. – Quá trình chuyển hàng từ kho của Bee Order tới địa chỉ nhận hàng của khách hàng được coi là “Giao hàng nội địa Việt Nam” trong trường ...
Xem Chi Tiết

DANH MỤC HÀNG CẤM

Kính gửi Quý Khách hàng! - Do yêu cầu về luật pháp và bảo quản hàng hóa nên, Bee Order xin thông báo không nhập các mặt hàng cấm nhập khẩu theo quy định nhà nước. Quý khách hàng vui ...
Xem Chi Tiết
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Show Buttons
Hide Buttons
Thanksgiving meme Thanksgiving pictures