Kahoot signin

Nhằm bảo vệ người dùng khi truy cập và sử dụng https://hangorder.com chúng tôi cam kết mạnh mẽ về việc bảo mật thông tin người dùng thông qua chính sách bảo mật dưới đây:

1. Thông tin cá nhân

– Blue Việt không yêu cầu bắt buộc tất cả khách truy cập phải cung cấp thông tin cá nhân, bạn vẫn có thể sử dụng tham gia các hoạt động trên hangorder.com một cách bình thường.

– Trong một số trường hợp bạn cần cung cấp thông tin cá nhân như tên, email để có thể comment, hỏi đáp, liên hệ với Blue Việt đây là những thông tin cơ bản giúp Blue Việt có thể liên hệ với bạn.

– Về comment, hangorder.com sử dụng comment WordPress mọi thông tin khách truy cập comment sẽ tuân theo chính sách bảo mật của WordPress.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

– Blue Việt chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách truy cập cho mục đích trao đổi, email hỗ trợ khách truy cập ngoài mục đích trên thông tin cá nhân khách hàng sẽ hoàn toàn bảo mật.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

– Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài.

– Blue Việt có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật

Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật

Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn khách truy cập

4. Bảo mật thông tin cá nhân.

– Blue Việt cam kết bảo mật thông tin khách truy cập tuyệt đối, mọi thông tin khách hàng cung cấp cho Blue Việt đều được kiểm tra bảo mật chặt chẽ.

5. Sử dụng “Cookie”

– Blue Việt dùng “Cookie” để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của quý khách.

– Cookie là một file văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ của trang web. Cookie cho phép trình duyệt của bạn load nhanh hơn, tăng tốc độ trải nghiệm website.

– Ngày nay mọi trình duyệt đều tự động bật lưu cookie quý khách có thể tắt tính năng này mà không hề ảnh hưởng đến truy cập trên hangorder.com

6. Quy định về “Spam”

– Blue Việt rất quan ngại trước vấn đề spam comment, Blue Việt mong rằng khách hàng sẽ đóng góp nội dung để hangorder.com ngày càng phát triển.

7. Thay đổi về chính sách

– Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong trang này mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của Blue Việt cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có.

– Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại Blue Việt, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có liên kết tại hangorder.com. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách An toàn và Bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

– Vì vậy, bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website cũng như bạn nên đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà bạn đang truy cập.

8. Thông tin liên hệ

– Blue Việt luôn sẵn sang tiếp nhận tất cả mọi yêu cầu, thắc mắc của bạn thông qua kênh liên hệ của chúng tôi.

Ngày cập nhật 01/01/2015

Hà Nội, Việt Nam

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Show Buttons
Hide Buttons
Thanksgiving meme Thanksgiving pictures