Kahoot signin
0

QUY ĐỊNH ĐẶT HÀNG

QUY ĐỊNH ĐẶT HÀNG • Hàng chỉ thật sự được đặt mua sau khi khách hàng đặt cọc. • Khách cọc từ 70 – 100% số tiền của đơn hàng. • Hàng về sau 5-7 ngày đối với kho Hà Nội (có thể chậm 1-2 ngày [...]

0

CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI – Khách hàng nhận hàng và khiếu nại (nếu có): Sau khi Quý khách nhận hàng, nếu phát hiện lỗi trên sản phẩm hoặc thiếu sót, vui lòng tạo khiếu nại để được xử [...]

0

CHÍNH SÁCH KIỂM ĐẾM

CHÍNH SÁCH KIỂM ĐẾM 1. Định nghĩa Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa nhận được trong kiện hàng nhận được từ Nhà cung cấp (NCC) với các sản phẩm hiển [...]

0

CHÍNH SÁCH ĐÓNG HÀNG

A.CHÍNH SÁCH ĐÓNG KIỆN GỖ 1. Thông tin về dịch vụ Đóng gỗ là một hình thức đảm bảo an toàn đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển. 2. Hình thức đóng gỗ của Bee Order là [...]

0

DANH MỤC HÀNG CẤM

Kính gửi Quý Khách hàng! – Do yêu cầu về luật pháp và bảo quản hàng hóa nên, Bee Order xin thông báo không nhập các mặt hàng cấm nhập khẩu theo quy định nhà nước. Quý khách hàng vui lòng [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Show Buttons
Hide Buttons
Thanksgiving meme Thanksgiving pictures