Tôi mua hàng qua HangOrder.com có phải làm hợp đồng không?

– Quý khách nên ký hợp đồng với công ty để đảm bảo quyền lợi và hiểu rõ những quy định mua hàng. HangOrder.com sẽ không chịu trách nhiệm với những trường hợp giao dịch ngoài, chuyển tiền cho cá nhân xử lý giúp đơn hàng hoặc quản lý giúp tài khoản

=>> Khi Quý khách đặt cọc tiền hàng tức là đã đồng ý với mọi quy định HangOrder.com, các trường hợp xảy ra khiếu nại chúng tôi sẽ áp dụng đúng theo các quy định đã nêu trên.

Bài viết liên quan